باید نگران تبعات خدمت رسانی به سکونتگاه های غیر مجاز باشیم

 شهردار کرمان :


باید نگران تبعات خدمت رسانی به سکونتگاه های غیر مجاز باشیمشهردار کرمان گفت: برای رفع مشکل حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ باید راه حل هایی مناسبی پیدا کنیم زیرا خدمت رسانی به سکونتگاه های غیر مجاز تبعاتی در راز مدت به همراه دارد.
به گزارش کرمان آنلاین؛ مهندس مهران عالم زاده در بازدید از دو دفتر تسهیل گری و توسعه اجتماعی الله آباد و محله شرف آباد ،افزود: دفاتر در واقع نقش مشاوره و شناسایی مشکلات محله ها را بر عهده دارند.
وی با اشاره به اینکه مردم به دلایل موجه و غیر موجه از روستاها و شهرها مهاجرت کرده و در حاشیه ی شهرهای بزرگ زندگی می کنند افزود: شهر کرمان نیز دچار چنین مشکلی شده است
عالم زاده یافتن راه حل برای رفع مشکل حاشیه نشینی را ضروری برشمرد  و گفت: دفاتر تسهیل گری در بررسی مسائل و مشکلات حاشیه ها و بافته های فرسوده کارآمد هستند چرا که این دفاتر پس ازمعرفی مشکلات ،آنهارا  جهت بررسی به دستگاه های دولتی معرفی می کنند.
شهردار کرمان در بازدید از این دفاتر در راستای رفع مشکلات مطرح شده در این محله های آسیب دیده گفت: در صورت امکان این مشکلات پس از بررسی برطرف می شوند.
لازم به ذکر است این دفاتر تسهیل گری به منظور کاهش آسیب های اجتماعی در محله های محروم با همکاری دفتر امور اجتماعی استانداری و جهاد دانشگاهی استان کرمان در نقاط حاشیه نقاط فرسوده ایجاد شده است.
مهدیه جعفری

 

چاپ