استفاده ي رايگان بيش از 1500 نفر از مددجويان تحت پوشش بهزيستي از امكانات شهربازي

استفاده ي رايگان  بيش از 1500 نفر از مددجويان تحت پوشش بهزيستي از امكانات شهربازي

سرويس خبر : اداره ي روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري كرمان

مديرعامل شهربازي كرمان از استفاده ي رايگان  بيش از 1500 نفر از مددجويان تحت پوشش بهزيستي و ايتام از امكانات شهربازي در سال جاری خبر داد.

عبدالسعيد ايزدي گفت : اين مجموعه تاكنون در ارائه ي خدمات به مددجويان تحت پوشش بهزيستي و ايتام اقدامات خوبي را انجام داده است كه بر همين اساس در سال جاری بيش از 1500 نفر از مددجويان تحت پوشش بهزيستي و ايتام از امكانات تفريحي و رفاهي شهربازي به صورت رايگان استفاده كنند.

وي هم چنين از استقبال خوب مردم از مجموعه ي شهربازي در طول ماه مبارك رمضان امسال نسبت  به سال گذشته خبر داد.

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447