نصب تابلو در ابتداي كوچه هاي خيابان عرفان

نصب تابلو در ابتداي كوچه هاي خيابان  عرفان

سرويس خبر : اداره ي روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري كرمان

شهردار منطقه ي يك از تجهيز كوچه هاي خيابان عرفان به تابلو خبر داد.

مهندس علي سعيدي ضمن اشاره به عدم وجود تابلو در ابتداي كوچه هاي خيابان عرفان تاكنون ، افزود :براي رفاه حال ،دسترسي هرچه سريعتر و آسان تر شهروندان به محل مورد نظر در اين خيابان كوچه هاي خيابان عرفان به تابلو مجهز شدند.

وي از نصب 11 تابلو در اين خيابان خبر داد و اظهار داشت : به زودي كوچه هاي سطح منطقه ي يك كه فاقد تابلو نام و شماره گذاري هستند به تابلو مجهز مي شوند.

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447