آسفالت معابر بر اساس الویت در دستور کار است


اتمام عملیات آسفالت تعدادی از کوچه های سطح منطقه سه و چهار/آسفالت  معابر بر اساس الویت در دستور کار استمدیر عامل سازمان عمران وباز آفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان از آسفالت تعدادی کوچه ها و معابر سطح شهر خبر داد.

به گزارش کرمان آنلاین ؛عطاالله منوچهری گفت:کوچه شماره ۱۶ شیخ احمد کافی (جنوبی) کوچه شماره ۴ بولوار شاهد وهمچنین کوچه شماره ۳۸خیابان شهید آیت الله دستغیب به ترتیب در حوزه استحفاظی شهرداری مناطق سه و چهار بطور همزمان زیر سازی و آسفالت شدند.
وی ادامه داد: همچنین مسیر ارتباطی وکوچه های مذکور(غربی ۱و۲و۳و۴) از بزرگراه امام رضا (ع) شماره یک جهت تسهیل در عبور ومرور ساکنان زیر سازی وآسفالت شده و هم اکنون به  بهره برداری رسیدند.
منوچهری افزود : زیرسازی وآسفالت معابرسطح شهر طبق اولویت در حال پیگیری واجرا است.

چاپ