اجراي فضاي سبز در شهرك ايرانمنش و شهيد مطهري

اجراي فضاي سبز در شهرك ايرانمنش و شهيد مطهري

سرويس خبر : اداره ي روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري كرمان

 

شهردار منطقه ي سه از اجراي فضاي سبز در شهرك ايرانمنش و شهيد مطهري خبر داد.

مهندس محسن پوراسماعيلي با بيان اينكه  فضاي سبز خيابان ميثاق فاز يك  شهرك ايرانمنش و هم چنين فضاي آماده شده براي اجراي عمليات فضاي سبز در كوچه شماره 8 خيابان ياقوت در شهرك مطهري انجام شده است ، افزود:عمليات جدولگذاري ،خاكريزي و تسطيع و همچنين پياده روسازي و فرش موزاييك  اين فضاها در حال انجام است.

وي هم چنين از تكميل فضاي سبز خيابان ثارالله شهرك ايرانمنش خبر و ادامه داد:فاز اول اين فضاي سبز تكميل و كاشته شده است و برنامه ريزي براي تكميل فاز دوم آن صورت گرفته و طي چند روز آينده انجام مي شود.

 

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447