اصلاح هندسی‌های مسیرهای پرتردد


اصلاح هندسی‌های مسیرهای پرترددمدیرعامل سازمان حمل، نقل و ترافیک شهرداری کرمان گفت: به منظور کاهش ترافیک و روان سازی عبور و مرور در معابر شهری کرمان، اصلاح هندسی‌های مسیرهای پرتردد در حال انجام است.
به گزارش پایگاه خبری کرمان آنلاین، علی زنگی‌آبادی افزود: در ادامه طرح کاهش ترافیک و همچنین عبور بدون توقف به منظور آزادشدن گره‌های ترافیکی محدوده میدان آزادی، با کانالیزه کردن مسیر حرکت مستقیم در تقاطع ها، بار ترافیکی از این محدوده تخلیه می شود.
وی تصریح کرد: درحال حاضر با بررسی های انجام شده توسط کارشناسان ارشد ترافیکی و اجرای طرح کانالیزه کردن مسیر حرکت مستقیم با جداسازی مسیرهای گردشی از مسیر مستقیم، زمان توقف خودروهای پشت چراغ قرمز کاهش یافته و درنتیجه ترافیک روان می شود.
مدیرعامل سازمان حمل، نقل و ترافیک شهرداری کرمان گفت: در این راستا در حال حاضر تردد به صورت مستقیم در بلوارشهید صدوقی بعد از تقاطع فیروزه تا تقاطع کشاورز بدون توقف پشت چراغ قرمز با احتیاط میسر شده است.
زنگی‌آبادی با اشاره به اجرای این طرح در بلوار شهید صدوقی در تقاطع های سیلو و دخانیات از مردم خواست در هنگام رانندگی به علائم و تجهیزات ترافیکی توجه داشته باشند.

 

چاپ