نصب ایستگاه اتوبوس درابتدای خیابان شهید قدوسی

نصب ایستگاه اتوبوس درابتدای خیابان شهید قدوسی

سرویس خبر :اداره ی روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمان

شهردار منطقه چهار ازنصب ایستگاه اتوبوس درابتدای خیابان شهید قدوسی روبه روی فرهنگسرای جان جهان شهرداری کرمان خبرداد.

مهندس خدادادی با اشاره به نیاز شهروندان این منطقه به ایستگاه اتوبوس گفت:دراین راستا جهت تامین رفاه حال شهروندان وارائه خدمات بهتر به آنها اقدامات لازم برای نصب ایستگاه اتوبوس درابتدای خیابان شهید قدوسی واقع درمنطقه چهارصورت گرفته است.

وی با بیان اینکه فونداسیون این ایستگاه ریخته شده است،افزود:به زودی این استگاه اتوبوس نصب خواهد شد.علی خدادادی هدف ازانجام این اقدامات راخدمات رسانی بیشتربه شهروندان دانست وابراز امیدواری کرد:با انجام این گونه اقدامات وفعالیت ها بتوانیم گامی درجهت تامین رفاه حال شهروندان برداریم.

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447