توزیع یک هزار لوح فشرده وبروشور توسط سازمان عمران درنمایشگاه گل وگیاه

 

 

توزیع یک هزار لوح فشرده وبروشور توسط سازمان عمران درنمایشگاه گل وگیاه

 

سرویس خبر :اداره ی روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمان

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری از توزیع یک هزار لوح فشرده وبروشور با موضوع تولیدات سازمان عمران درنمایشگاه گل وگیاه خبر داد.

مهندس ایرج رحمانی درادامه به اقدامات وفعالیت های سازمان اشاره کردو گفت:ارائه وعرضه تولیدات کارخانجات مختلف سازمان ازجمله تولیدات مربوط به کارخانجات تولید قطعات بتنی، آسفالت وشن وماسه،ارائه بنر ازعملکرد ،فعالیت ها واقدامات عمرانی سازمان وماشین آلات مختلف سازمان ازجمله برنامه هایی است که توسط سازمان عمران شهرداری کرمان درنمایشگاه گل وگیاه انجام می شود.

رحمانی همچنین مستند سازی ازفعالیت های کارخانجات مختلف سازمان واکیپ های اجرایی را ازدیگر اقدامات این سازمان برای ارائه درنمایشگاه گل وگیاه عنوان کردوافزود:امیدواریم بتوانیم حضوری فعال وچشمگیر درنمایشگاه گل وگیاه داشته باشیم.

 

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447