بيش از 1800 تماس با مركز پيام شهرداري كرمان

طي سه ماه گذشته :

بيش از 1800 تماس با مركز پيام شهرداري كرمان

سرويس خبر :اداره ي روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري كرمان

مشاور شهردار و مدير روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري كرمان گفت : طي سه ماه گذشته 1800 تماس با (137) ،مركز پيام  شهرداري كرمان گرفته شده است.

مهندس حسين غفاري با بيان اينكه طي سه ماه گذشته 1800 مورد تماس با مركز پيام شهرداري كرمان گرفته شده است ، افزود : از اين تعداد 279 مورد مربوط به منطقه ي دو ، 275 مورد مربوط به منطقه ي سه ، 221 مورد مربوط به منطقه ي يك ، 112 مورد مربوط به منطقه ي چهار و مابقي مربوط به واحدهاي ديگر شهرداري مي باشد.

وي افزود : از مجموع اين تماس ها 534 مورد تماس اشتباهي بوده است.

وي اظهار داشت : به برخي از درخواست ها در كوتاه ترين زمان پاسخ داده مي شود ولي برخي درخواست ها از جمله احداث پارك زمان بيشتري را براي رسيدن به جواب مي طلبد زيرا علاوه بر بررسي كارشناسي نياز به بودجه كافي است كه بايد تامين شود .

وي از اختصاص بيشترين تماس هاي مردمي با اين مركز به  جمع آوري زباله ها ، تنظيف ،جمع آوري خاك و نخاله ها ، خط كشي معابر ، جدولگذاري ،سدمعبر و پيشنهادات شهروندان خبر داد و افزود : خوشبختانه با ارسال سريع درخواست هاي مردم به صورت پيامك به تلفن هاي همراه مديران مربوطه و پيگيري به موقع آنها به 90 درصد تماس ها پاسخ داده و رسيدگي  شده است.

غفاري با بيان اينكه مركز 137 پل ارتباطي مردم با شهرداري است ،از شهروندان خواست با ارائه ي پيشنهادات و نظرات خود مديران شهرداري را در ارائه ي خدمات بيشتر به شهروندان ياري كنند.

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447