برگزاری مسابقه ي انتخاب بهترين اثرساخته شده با استفاده از مواد بازبافتي در نمايشگاه گل و گياه شهرداري

برگزاری مسابقه ي انتخاب بهترين اثرساخته شده  با استفاده از مواد بازبافتي در نمايشگاه گل و گياه شهرداري


alt

سرويس خبر : اداره ي روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري كرمان

مديرعامل سازمان موتوري از برپايي مسابقه ي ساخت آثار مختلف با استفاده از مواد بازيافتي در غرفه ي سازمان موتوري در نمايشگاه بزرگ گل و گياه شهرداري خبر داد.

اسماعيل جهانشاهي ضمن اشاره به حضور سازمان موتوري در نمايشگاه بزرگ گل و گياه شهرداري كرمان ، از ارائه ي عملكرد اين سازمان به صورت كليپ و سي دي خبر داد.

وي هم چنين از توزيع كود كمپوست و سي دي آموزشي در بين بازديدكنندگان خبر داد و به برگزاري برنامه هاي فرهنگي و آموزشي در اين غرفه اشاره كرد.

وي با بيان اينكه در اين نمايشگاه غرفه اي براي دريافت زباله هاي خشك شهروندان در نظر گرفته شده است ، افزود :در اين غرفه  به ازاي دريافت زباله هاي خشك ، كود كوپوست ويژه ي گياهان آپارتماني و هم چنين كارت قرعه كشي به افراد داده مي شود  كه در روز پاياني نمايشگاه مراسم قرعه كشي و اهداي جوايز برگزار مي گردد.

جهانشاهي ضمن اشاره به اينكه در اين نمايشگاه مواد بازيافتي خشك از جمله كاغذ در اختيار بازديد كنندگان قرار خواهد گرفت تا آنها با استفاده از اين مواد به خلق آثاري بپردازند ، افزود : در پايان بين اثرها داوري خواهد شد و به بهترين آثار هداياي اهدا خواهد شد.

وي از تزئين غرفه ي اين سازمان با استفاده از مواد بازيافتي به شيوه اي جديد و زيبا خبر داد و هدف از اين اقدام را فرهنگسازي و آموزش به بازديدكنندگان عنوان كرد.

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447