انتصاب اعضای شورای سازمان عمران و بازآفرینی شهری

انتصاب اعضای شورای سازمان عمران و بازآفرینی شهری

 

 

طی احکامی جداگانه از سوی شهردار کرمان، محمدمهدی بلوردی، علیرضا گلستانی و مهندس غلامرضا فرخی به عنوان« اعضای شورای سازمان عمران و بازآفرینی شهری» معرفی شدند.

به گزارش پایگاه خبری کرمان آنلاین، در متن احکام  این اعضا آمده است:

 

 

با سلام

 

 

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و به استناد بند 3 ماده 5 از فصل سوم اساسنامه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری به موجب این حکم به سمت «عضو شورای سازمان» منصوب می نمایم.

 

بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه های میان مدت و بلند مدت سازمان در چارچوب دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغی، بررسی و تایید صورت های مالی و سایر گزارشات مالی براساس گزارش حسابرسی رسمی، تأییدنرخ خدمات سازمان و ارائه آن به شورای اسلامی شهر از سرفصلهای مهم شورای سازمان می باشد. یقیناً با توجه به سوابق درخشان جنابعالی که همگی گواه برتوانمندی و همچنین شناخت علمی و دقیق نسبت به مسائل عمران و بازآفرینی شهری است، حضور در شورای فوق منشأ برکات و خیرات فراوانی برای شهر و شهرداری کرمان خواهد گردید. امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از همدلی و همکاری هیات مدیره و کارکنان سازمان شاهد پیشرفت روزافزون سازمان فوق الذکر باشیم.

 

سیدمهران عالم زاده

 

شهردارکرمان و رئیس شورای سازمان

 

عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 

 

 

 

 

 

 

چاپ