آغاز عملیات احداث بازارچه عرضه تولیدات بانوان سرپرست خانوار

 

 

آغاز عملیات احداث بازارچه عرضه تولیدات بانوان سرپرست خانوار

 

مدیر امور بانوان و خانواده شهرداری کرمان گفت: عملیات خاک برداری و آماده سازی اولین بازارچه عرضه تولیدات بانوان سرپرست خانوار کرمانی توسط منطقه یک شهرداری کرمان آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری کرمان آنلاین، سارا کارگر افزود: این بازارچه در پی انعقاد تفاهم نامه خیریه انجمن سلامت بانوان با شهرداری و خیر آقای دکتر علی احمدی و در راستای حمایت از استقلال اقتصادی زنان سرپرست خانوار در حال احداث است.

چاپ