تخفیف 25 درصدی ثبت نام در آموزشگاه زبان انگلیسی سفیر

تخفیف 25 درصدی ثبت نام در آموزشگاه زبان انگلیسی سفیر

 

با توجه به تفاهم صورت گرفته با آموزشگاه زبان انگلیسی سفیر، همکاران شهرداری در صورت تمایل می‌توانند با 25 درصد تخفیف از کلاس‌های مورد نظر استفاده کنند. همکاران در صورت تمایل برای دریافت معرفی نامه به این اداره مراجعه کنند.

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447