تخفیف ویژه باشگاه ورزشی علم ورزش به پرسنل شهرداری کرمان

 

تخفیف ویژه باشگاه ورزشی علم ورزش به پرسنل شهرداری کرمان

 

 

با توجه به تفاهم صورت گرفته با باشگاه ورزشی علم ورزش، همکاران (و خانواده محترم) شهرداری در صورت تمایل می‌توانند با شرایط 20 درصد تخفیف، از کلاس‌های آموزشی استفاده کنند. همکاران در صورت تمایل برای دریافت معرفی نامه به این اداره مراجعه کنند.

چاپ