تخفیف ویژه برای پرسنل شهرداری جهت استفاده از تالار کوثر

 

تخفیف ویژه برای پرسنل شهرداری جهت استفاده از تالار کوثر

 

با توجه به تفاهم صورت گرفته با مدیریت تالار کوثر همکاران شهرداری در صورت تمایل می توانند با اقساط 5 ماهه از مراسم تالار برخوردار شوند.

متقاضیان می توانند  در صورت تمایل برای دریافت معرفی نامه به اداره رفاه مراجعه کنند.

 

 

چاپ