ارتباط مستقیم با شهردار
نام و نام خانوادگی :

Invalid Input
شماره تماس :

Invalid Input
پست الکترونیکی :

Invalid Input
توضیحات :

Invalid Input اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447