نظام پیشنهادات شهرداری کرمان

برای ارائه ایده تحول آفرین در مواجهه با چالش ها و معضلات سازمانی، از طریق سامانه نظام پیشنهادات اقدام فرمایید.


نام و نام خانوادگی :(*)

Invalid Input

تاریخ تولد :

Invalid InputInvalid Input

شماره تماس :

Invalid Input

میزان تحصیلات :

Invalid Input

پست الکترونیکی :(*)

Invalid Input

ارائه پیشنهاد :(*)

Invalid Input