یخدان مویدی

در گذشته یخدان مویدی خارج از شهر کرمان قرار داشت و بر اثر توسعه شهری اکنون داخل شهر (خیابان شهید کامیاب) جای گرفته و اطراف آن فضای سبز جالبی احداث شده است. عناصر تشکیل دهنده یخدان عبارتند از مخزن، حصار، استخر و چاله یخ، پلان یخدان دایره‌ای و پوشش آن از خشت و ملات رسد است و به صورت گنبدی بزرگ نمایان است.

 

چاپ