موزه صنعتی

این بنا که در خیابان شهید بهشتی (دکتر بهشتی) قرار دارد نمونه‌ای از همت و حمیت حاج علی‌اکبر صنعتی از خیرین کرمانی است که بنای پرورشگاهی برای نگه‌داری ایتام را پی ریخت، در جوار آن موزه‌ای بنا نهاد که امروزه آثار ارزشمندی از استاد علی‌اکبر صنعتی یکی از فرزندان همین پرورشگاه در آن به نمایش درآمده است. موزه صنعتی در سال 1356 افتتاح شد و بعد از انقلاب به مدت 17 سال تعطیل بود و در سال 1372 بازگشایی شد. موزه هنرهای معاصر از سال 1386 در این محل مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

چاپ