کتابخانه ملی کرمان

این اثر ارزشمند در خیابان شهید رجایی (خورشید) واقع است. دارای سردری مرتفع و زیبا، فضایی مشجر و باصفا و نیز مکان مطالعه، مخزن کتاب و بخش‌های تحقیق و پژوهش و رایانه است. بنای کتابخانه به سال 1308 خورشیدی باز می‌گردد که معمار آن محمدعلی راوری این بنا را به سفارش جمعی از سرمایه‌داران کرمان، رفسنجان و یزد احداث کرد تا کارخانه ریسندگی و بافندگی خورشید در آن فعالیت خود را شروع نماید.
سالن 4000 متری موجود با سقف‌های گنبدی زیبا دارای 66 ستون هشت ضلعی می‌باشد.

چاپ