ضرابخانه گنجعلی‌خان (موزه سکه)

در ضلع شمالی میدان گنجعلی‌خان، داخل بازار مسگری شمالی و روبه‌روی حمام، ضرابخانه گنجعلی‌خان واقع است که با گچ‌بری زیبایی تزیین شده است. در گذشته در آن مسکوکات طلا و نقره دولتی را ضرب می‌کردند، در سال 1370 هم‌زمان با بزرگداشت خواجوی کرمانی، این مکان به عنوان موزه سکه مورد بهره‌برداری قرار گرفت. در این موزه مسکوکات متعلق به ادوار مختلف تاریخی از قبیل اشکانی، ساسانی، اموی، عباسی، قاجاری و پهلوی به هم‌راه اطلاعات مربوط در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد.

چاپ