نظر سنجی در خصوص اقدامات عمرانی شهرداری کرمان

بسمه تعالی
شهروندان گرانقدر کرمانی
این پرسشنامه حاوی 15 سوال در خصوص فعالیت ها و نیاز های عمرانی شهر کرمان می باشد.
لطفا همچون همیشه (با اختصاص حداکثر 3 دقیقه ) با همراهی و مشارکت در مسائل شهری، در شتاب توسعه دیار کریمان مشارکت داشته باشید.


 جهت شرکت در نظر سنجی در خصوص اقدامات عمرانی  شهرداری کرمان

روی تصویر کلیک کنید ⇓

.

چاپ