دومین رویداد حافظه چوب
 1. « هر که در حافظه چوب ببیند باغی... »

         سـازمان سـیما، منظـر و فضـای سـبز شهرداری کرمـان در نظـر دارد با همکاری خانه هنرمندان کرمان برای دومین سال پیاپی، جهـت بهره­گیری و بـروز ایـده­هــای خلاقانـه، بدیــع و متناســب بــا اقلیــم جغرافیــایی و فضای فرهنــگی شهر کرمــان و به منظور حفـظ فضـای سـبز و اهمیـت حضـور درختـان و فضـای سـبز شـهری و وجه زیبایی شناختی آن، درختان خشکیده این دیار را محملی برای حضور خلاقانه هنرمندان حوزه مجسمه­سازی و اجرا قرار دهد. سازمان سیما، منظـر و فضای سبز شهری کرمـان همچنین در نظر دارد با تکیه به تجربیات، در دومین سال برگزاری این رویداد، سایر حوزه­های تجسمی از جمله طراحی، نقاشی، چیدمان و عکاسی را نیز به طور همزمان در سطح موزه هنرهای معاصر و گالری­های شهر فعال نماید. از این روی سـازمان می­کوشـد تـا بـا انتشـار ایـن فراخـوان ایـده­هـای هنـری و خلاقانـه‌ای را جهـت حفـظ درختـان خشـک شـده شـهر کرمـان جمـع آوری و اجـرا کند.

  فضای ذهنی و تم فراخوان:

       مهمترین محورهای این رویداد بر اساس مفاهیمی همچون؛ درخت و جاودانگی، درخت و زندگی، اندوه و فقدان درخت در محیط­های شهری و مفاهیمی در راستای مسائل زیست محیطی و سبزینگی می­باشد.

  بخش­های فراخوان:

  بخش اصلی:

  طراحی و اجرای اثر در این بخش بر روی تنه درختان خشک معرفی شده از سوی سازمان انجام می­شود. و هنرمندان می­توانند ایده‌های خود را با توجه به تم و فضای ذهنی فراخوان یا به صورت آزاد در ارتباط با مولفه­های یاد شده به آدرس دبیرخانه ارسال نمایند.

  بخش ویژه گالری­ها:

  در این بخش با توجه به تم و فضای ذهنی فراخوان یا به صورت آزاد در ارتباط با مولفه­های یاد شده و ضمن پویایی فضای تجسمی شهر و ارتباط نزدیک­تر میان مردم و فضای تجسمی شهر از گالری­ها دعوت می­شود که  آمادگی خود را جهت شرکت در رویداد  اعلام نمایند و به صورت انتخابی، کیوریت شده یا فراخوانی آثار طراحی، نقاشی، چیدمان، عکاسی و ...  را در فضای گالری به نمایش درآورند. و بر همین اساس تمامی هنرمندان می­توانند با توجه به رویکرد گالری­ها و شورای سیاست­گذاری در این بخش ثبت نام نمایند.

   

  بخش ویژه نشست­ها و کارگاه­های آموزشی:

  در این بخش نشست­ها و کارگاه­های تخصصی با توجه به مولفه­های رویداد برگزار می­شود از جمله جلسات نقد و بررسی، گفتگوی هنرمند (آرتیست تاک) در طول زمان اجرایی رویداد، به همراه کارگاه­های آموزشی عملی.

   

  شرایط ثبت­ نام:

  • به هر هنرمند برگزیده در بخش اصلی مبلغ 000/000/100 میلیون ریال، طی عقد قرارداد جهت طراحی و اجرای اثر پرداخت می­شود.
  • متریال مصرفی در بخش اصلی (نوع و میزان متریال) توسط اداره زیباسازی تامین می­شود. از همین روی هنرمندان هنگام ثبت­نام برای هر طرح و ایده میزان مواد مصرفی خود را اعلام نمایند.
  • این دوره از رویداد حافظه چوب در بخش اصلی به دلیل پراکندگی درختان خشک در سطح شهر و همین طور ضرورت فاصله گذاری اجتماعی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به صورت غیر متمرکز برگزار می­شود. که پس از انتخاب هنرمندان و عقد قرارداد، اثر هنری توسط هنرمند در بازه زمانی پیش بینی شده اجرا می­گردد.
  • به هر گالری بابت همکاری در بخش ویژه گالری­های رویداد مبلغ 000/000/20 ریال جهت همکاری پرداخت می­شود.
  • شرکت در کارگاه­ها و نشست­های هنری این دوره از رویداد کاملاً رایگان بوده، و برای عموم آزاد می­باشد.

   

  شورای سیاست گذاری:

  حسن سلاجقه، ناصر عرب‌پور، بهاالدین محمدی راد، کریم الله خانی، یدالله علیزاده، عماد محسنی تکلو، علی حصیبی

  دبیر هنری:

  محمد خضری مقدم

   

  هیات انتخاب:

  حمید شانس، سعید شهلاپور، ناصر عرب‌پور، بهاالدین محمدی راد، مصطفی موحدی‌نیا

   

  گاه‌شمار رویداد:

   آخرین مهلت ارسال طرح­ها به دبیرخانه: 15 آبان­ماه

  انتخاب نهایی آثار: 20 آبان­ماه

  انجام مراحل اولیه عقد قرارداد: 20 آبان تا 5 آذرماه

  زمان اجرای رویداد: 5 تا 15 آذرماه

  نحوه ثبت نام و انتخاب آثار:

        تصاویــر درختــان و موقعیــت مکانــی آنهــا در وبسایت شهرداری کرمـان بارگـذاری شـده و قابـل دسـترس است. علاقه­منــدان مــی تواننــد جهــت ثبــت­نــام، ارســال ایــده­هــا و طــرح­هــا، ماکــت و یــا ارائه فنـی ایـده بـه دبیرخانـه رویـداد، از طریـق ایمیل اداره زیباسازی شهرداری کرمان بــه آدرس zibasazi_kerman@yahoo.com یا به آدرس اداره زیباسازی و یا بارگذاری در وبسایت شهرداری کرمان اقــدام نماینــد.  طــرح­هــای منتخــب پــس از ارزیابــی، توافــق و عقــد قــرارداد بــا هنرمنــد در موعــد مقــرر اجــرا مــی شــوند.

  راه های ارتباطی هنرمند با دبیرخانه:

  آدرس:

  مجموعه پردیسان قائم_ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری_  تلفن: 33152148 – 034

  خیابان فردوسی_ کوچه شماره 4_ معاونت سیما و منظر_ اداره زیباسازی_ تلفن: 32227559 _ 034

  Insta: @zibasazi.kerman

  www.kerman.ir

  فایل pdf فراخوان جهت دانلود
 1. مشخصات فردی
 2. نام نام خانوادگی :(*)
  Invalid Input
 3. نام پدر :(*)
  Invalid Input
 4. شماره ملی : (*)
  Invalid Input
 5. تلفن همراه :(*)
  Invalid Input
 6. آدرس محل سکونت :(*)
  Invalid Input
 7. مشخصات و رزومه هنری:
 8. مدرک تحصیلی :(*)
  Invalid Input
 9. رشته تحصیلی :(*)
  Invalid Input
 10. دانشگاه محل تحصیل :(*)
  Invalid Input
 11. رزومه (رزومه هنری و رزومه کار شهری ) :(*)
  Invalid Input
 12. مشخصات اثر
 13. همه عکس‌ها و رندرهای مرتبط با اثر(حداکثر 6 عکس) در این بخش در قالب یک فایل زیپ بارگذاری شود .
 14. عنوان اثر:(*)
  Invalid Input
 15. متریال اثر : (*)
  Invalid Input
 16. ابعاد و اندازه اثر : (*)
  Invalid Input
 17. محل پیشنهادی :
  Invalid Input
 18. طرح توجیهی اثر :(*)
  Invalid Input
 19. تصاویر اثر :(*)
  Invalid Input

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447