تقاطع غیرهم‌سطح شهید الله‌دادی

تقاطع غیرهم‌سطح شهید الله‌دادی

در راستای روان‌سازی ترافیک در سطح شهر کرمان، ساخت تقاطع‌های غیرهم‌سطح در برخی نقاط شهر در دستور کار شهرداری کرمان قرار گرفت.

ازجملۀ این پل‌ها که با تکنولوژی روز دنیا در حال ساخت است، پل شهید الله‌دادی است

با ساخت این پل، مسیر خیابان‌های ابوذر شمالی و جنوبی و هم‌چنین ابوذر شمالی و بولوار قدس، به یک‌دیگر وصل می‌شود.

هزینه این پروژه 29 میلیارد تومان است.